Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ağustos 2022

Sirküler No: 388


Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanan İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973), 18 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Ticaret Bankalığınca,

1-Şirketlerin ihracat pazarlarına giriş ruhsat ve kayıt bedellerinde yıllık 4 Milyona kadar,

2-Markaların yurtdışında korunmasına yönelik 570 Bin TL ye kadar,

3-Yurtdışı fuarlar için 250 Bin TL ye kadar,

4- Yurtiçi fuarlar yer kirası için 80 Bin TL ye kadar,

5- Küresel yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine yazılım donanım ve sertifikasyon giderleri için 15 Milyona kadar,

6- Yurtdışı birimi olan şirketlerin tanıtım ve pazarlama için 2.5 Milyona kadar,

7- Gemi ve yat sektörü için şirketlerin tasarım hizmet giderleri için, 3 Milyona kadar,

8-Sanal fuar gideri için 750 Bin TL ye kadar,

Destek sağlanabilecektir.

Karar ve diğer ayrıntıları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.