İşe İlk Adım Projesi nedir?

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “İşe İlk Adım Projesi” sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan kursiyelerin 6 aya kadar olan zorunlu istihdam sürecinde, net asgari ücretin %50’si, zorunlu istihdam süresinin bitiminden sonraki 12 ayda da net asgari ücretin %25’i aylık bazda işverene ödenir. İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan personeller 7103 teşviğine de uygun duruma geldiği ve bu sayede de SGK ve vergi teşviklerinden de yararlanacağı için, 7103 teşviklerine İşe İlk Adım Projesi de eklenince işverenlere ciddi bir tasarruf imkanı sağlanır.

 • Program bitiminde program süresi kadar katılımcıların istihdam edilmeleri gereklidir.
 • Teşvikten yararlanabilmek için zorunlu istihdam süresinden sonra ise 12 ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam etmesi beklenir.
 • Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin, net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 • Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından 12 ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt vermesi gerekir.
 • İŞKUR ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için 12 ay süresince net asgari ücretin %25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir.

Yararlanma koşulları nelerdir?

 • Kursiyerlerin en az yüksekokul mezunu olması gerekmektedir.

 • Kursiyerlerin 18 yaşından büyük, 28 yaşından küçük olması gerekmektedir.

 • Program bitiminde, kursiyerlerin kurs süresi kadar istihdam edilmesi gerekmektedir.

 • Proje kapsamındaki programlardan yararlanmak için mezuniyet şartı aranacaktır.

 • Zorunlu istihdam sürecinden sonra destekten yararlanmak isteyen işveren ile İŞKUR arasında İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi imzalanır.

 • Zorunlu istihdam süreci için net asgari ücretin %50’si aylık olarak hesaplanarak işverene tek seferde toplu olarak ödenecektir.

 • Zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde işveren ile İŞKUR arasında İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir.

 • İşverenler, programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecektir.

 • SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamazlar.

 • Ödeme dekontları ve sigortalı hizmet listeleri ücret ödemesinin gerçekleştirildiği ay sonunu takip eden yedinci iş günü mesai bitimine kadar İŞKUR’a ibraz edilmelidir. Aksi takdirde ilgili ay için destekten faydalanılamayacaktır.

 • Destekten yararlanılan dönemde desteğe konu sigortalının işveren tarafından işten çıkarılması veya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde destek sona erer.

İşbaşı Eğitim Programı Hakkında Detaylı Bilgi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.