Sirküler

No: 134

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Nisan 2020


  1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından “koronavirüs ile mücadelede sağlık raporları ve reçeteler hakkında” yapılan açıklama özetle şöyledir (Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Haberler/haber_20200317_51):
    • Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar  geçerli olacak.
    • Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine gerek kalmayacak. Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacak, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.
    • Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından tek seferde 14 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.