Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Nisan 2022

Sirküler No: 278


Bilindiği üzere 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut teslimlerinde uygulanan KDV oranlarında kademeli tarife uygulamaya girmiştir.

Buna göre; 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konut teslimlerinde, konutun net alanının;

– 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%8),

– 150 m2 ’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2 ’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%8),

– 150 m2 ’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanır.

6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm proeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;

-150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),

– 150 m2 ’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2 ’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%1),

– 150 m2 ’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanır.

1/4/2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutların, bu tarihten sonraki tesliminde;

– Net alanı 150 m2 ‘ye kadar olan konutlar için KDV oranı,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde (%1),
  • Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak (%1), (%8) veya (%18) olarak uygulanır.

– Net alanı 150 m2 ‘yi aşan konutlarda ise genel vergi oranı (%18) uygulanır.

Konuya ilişkin hazırlanan uygulama tebliği ektedir.

EK- KDV uygulama tebliği

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Serno41KDV_Teb.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.