Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Nisan 2022

Sirküler No: 277


Merkez Bankası tarafından İhracat Genelgesinin Ek-1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile;

-İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesine bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı bunları düzenleyen bankaya satılır.

-Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Düzenleme, 18 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Genelge ekte yer almaktadır.

EK- TCMB İhracat Genelgesi

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.