Sirküler

No: 374

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2021


15 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdirileceği kararlaştırılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdirilecek olması halinde bunun nakdi ücret desteğine çevrilip çevrilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, işverenlerin çalışanlarını gerek duyması halinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar 4857 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi hükmü gereğince ücretsiz izne çıkartma yetkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, 17.04.2020 tarihinden önce çalışanlar açısından ücretsiz izne çıkarılmalarında nakdi ücret desteği ödenmekte iken 17.04.2020 ve sonrasında işe girenler için ücretsiz izne ayırma mümkün olmakla birlikte nakdi ücret desteği ödenmemektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.