Sirküler

No: 375

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Mart 2021


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Mart 2021 tarihinde yayımlanan Ekonomi Reformları Kitapçığında “istihdam” konusu aşağıdaki 5 ana başlık altında toplanmıştır.

  • İstihdam Teşvikleri
  • İlave İstihdama Finansman Desteği
  • Genç İstihdamı Ve İşgücü Niteliği
  • Yeni Nesil Çalışma Yöntemleri
  • Geleceğin İşleri Odaklı İşgücü Dönüşümü

Bu başlık altında istihdamı artıracak politikalar aşağıda belirtilmiştir:

İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek; mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecektir.

Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkânı sağlanacaktır.

Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacaktır.

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecektir.

Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşacaktır.

Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dâhil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dâhil edileceklerdir.

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecektir.

Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacaktır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacaktır.

Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecektir.

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacaktır.

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacaktır.

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.