Sirküler

No: 373

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2021


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12.03.2021 tarihli, 21966286 sayılı ve belgelerin verilme süresinin ertelenmesi konulu Genel Yazıda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

11.03.2021 tarihinde SGK intranet ve internet uygulamalarında erişim sorunu meydana geldiği ve bu erişim sorununun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2021 tarihinde tutanakla tespit edilmesi üzerine, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi gereği, arızanın ortadan kalktığı 11.03.2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere aşağıdaki hususlar uygun görülmüştür.

– Kanuni sürenin son günü 11.03.2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması.

– Kanuni sürenin son günü 11.03.2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması (son verilme süresinin 18.03.2021 olarak belirlenmesi).

– İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24.02.2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11.03.2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması (tebellüğ tarihinin 03.03.2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18.03.2021 olarak belirlenmesi).

Genel Yazı İçin Tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.