Sirküler

No: 35

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Kasım 2019


Kasa tazminatı mahiyeti gereği; para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla ödenir. Kasa tazminatı, işverenleri tarafından işletmenin bütçesi göz önünde bulundurulmak suretiyle işverenlerin takdirine bağlı olarak makul bir seviyede belirlenmelidir. Bu tutarların nasıl belirleneceği konusunda mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesine göre belirlenir.

Bir işveren çalıştırdığı işçiler için belirlediği temel ücretin belli bir oranında kasa tazminatı ödenmesine karar verebilir. Kasa tazminatı 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre prime esas kazanca tabi tutulmayacağından sigorta primi kesilmeyecektir.

Ancak, kasa tazminatı sorumluluğu bulunmayan sigortalılara bu nitelikte bir ödemenin yapılması halinde söz konusu ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmesi gerekmektedir.

 

Bu bilgiler çerçevesinde aynı durumda olan yani kasiyerlik görevi yapanlara aynı miktarlarda kasa tazminatının ödenmesi işverenin işçilerine eşit davranma ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.