Sirküler

No: 34

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Kasım 2019


  1. İlk defa işyeri tescillerinde en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih itibariyle işyeri bildirgesi; bu tarihte işe başlayacak sigortalıların 1 ay içinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

    Örneğin; işyerinin ilk defa 11.11.2019 tarihi itibariyle tescil edildiği ve tescil günü itibariyle 10 işçi çalıştırıldığı dikkate alındığında, işyeri tescilinin, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan 11.11.2019 tarihi itibariyle yapılması, tescil tarihi itibariyle çalıştırılan işçilerin de işe giriş işlemlerinin en geç 11.12.2019 tarihine 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla SGK’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.