Sirküler

No: 33

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Kasım 2019


Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesine göre; ihale konusu işle ilgili olarak ilgili SGK Ünitesince yapılacak araştırma işlemi sonucunda, SGK’ ye yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya SGK tarafından belirlenecek yöntemlere göre ilgili SGK Ünitesi tarafından, ihale konusu işin işverene ait devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri müfettişlerce incelenmeyebilir.

Bu çerçevede, ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan ilgili SGK Ünitesi tarafından öncelikle bir araştırma yapılır, bu araştırma işyeri dosyası, yapılan bildirimler ve ihale sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir, işverenin bu işi devamlı işyeri ve işyeri sigortalıları ile birlikte yapıp yapamayacağına kanaat getirildiğinde teminatı çözülecektir. Araştırmada, işyerinin iş kolu kodu ile uyumlu olup olmadığı, ihaleli işten önce işyerinde bildirim yapılıp yapılmadığı, nicelik olarak yeterli olup olmadığı vb. hususlar gözden geçirilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.