Sirküler

No: 32

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Kasım 2019


Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygulamaları ve Aşağıda yer verilen yargı kararlarına göre; askerlik, emeklilik ve evlilik gibi durumlarda taraflar için (işçi ve işveren) ihbar süresi verilmez.

 

Yrg. 9. H.D. (T.08.03.2004, E.2003/15708, K.2004/4284) kararında; askerlik nedeniyle fesihlerin bildirimsiz gerçekleştirildiği yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Yrg. 9. H.D. (T.04.07.2006, E.2005/35059, K.2006/19707) kararında; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlerde, önel verilmesine gerek bulunmadığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Yrg. 9. H.D. (T.20.06.2006, E.2005/38639, K.2006/1816 ) kararında; evlilik nedeniyle fesihlerde ihbar öneli verilmesine gerek olmadığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.