Sirküler

No: 31

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Kasım 2019


Ramazan ve kurban bayramları gibi günlerde Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu kurum ve kuruluşları idari tatil edilmektedir. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilan edilen idari tatil günleri resmi tatil niteliğinde olmadığından kanuni süreler işlemeye devam eder. Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen aylık prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri ve diğer bildirimlerin son günü idari tatil gününe denk geldiğinde süre işlemeye devam eder, o gün bildirimin yapılması gerekir, takip eden iş gününe süre uzatılamaz. Başka bir ifade ile, kanuni sürelerin son günü idari tatile rastlarsa, süre idari tatil günü bitecektir.

Ancak, bildirim süresinin son gününün idari tatil gününe değil de hafta sonu, bayram veya yılbaşı gibi resmi tatile rastlaması halinde, bu mükellefiyet, tatil gününü takip eden ilk işgünü 23.59’a kadar yerine getirilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.