Sirküler

No: 94

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde yer alan 5 puanlık prim indirimi, özel sektör işverenleri için getirilmiş bir teşvik uygulamasıdır. Ancak, bu teşvik 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmamaktadır. Bu çerçevede, özel sektör işvereni; kamudan ihale yoluyla iş alan asıl işvereni/alt işvereni kapsamaktadır. Dolayısıyla, kamuda ihale yoluyla iş alan alt işverenler 5 puanlık prim indirimi teşvikinden yararlanamazlar.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.