Sirküler

No: 95

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmamıştır. Buradan hareketle, gerçek kişi işverenin eşinden bahsedilirken, tüzel kişi işverenin eşinden bahsedilememektedir. Dolayısıyla ücret ödeme unsuru, sigortalı sayılmada aranan bir şart değildir. Çünkü 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre, günlük kazanç sınırlarının tespitinde ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançlarının alt sınır üzerinden hesaplanacağını düzenlemiştir. Bu çerçevede, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı eşi dahi olsa, çalışan eşi ücret almazsa dahi 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.