Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Aralık 2022

Sirküler No: 694


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, işverenin yükümlülükleri ve bu
yükümlülüklere uyulmaması halinde işverenlere uygulanacak idari para cezası ve diğer müeyyideler
işyerinde çalışan sigortalıları bağlamaz. Ancak, bu ceza ve müeyyideler çalışanın bizzat kasıt, kusur ve
ihmali sonucu meydana gelmişse elbette işverenin rücu hakkı belli şartlar altında mümkün olur.
Sigortalının ücretleri tam olarak gerçek ücreti üzerinden bildiriliyorsa sigortalı açısından sorun olmamakla
birlikte, işveren tarafından bildirilen kazançlar üzerinden primlerin hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi
bizzat işverenin sorumluluğu altındadır. SGK, işverenin yerine getirmediği yükümlülüklerden dolayı
gerekli müeyyideyi uygulayacaktır.
Sonuç olarak, işveren, çalıştırdığı sigortalılara ait primleri ödememişse sigortalılar emekliliklerinde
herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır.
Ancak, işverenin kendisinin 4/1-b kapsamında sigortalı olmasından dolayı, kendi emekliliğinde kendine
ait sigortalılığından dolayı prim borcu olmamalıdır. 5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesine göre; 4/1-b
kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih
itibarıyla genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü
borcunun olmaması zorunludur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.