Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Haziran 2022

Sirküler No: 588


Bu konu çok az bilinmekte ve belki de hiç uygulanmamaktadır.

İş mevzuatında işçilerin bir işverenden diğer işverene sürekli olarak naklini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. İş mevzuatında hüküm bulunmayan durumlarda işçi lehine hareket edilerek 6098 sayılı Kanuna bakılmasını genel hukuk prensibi olarak değerlendirebiliriz.

6098 sayılı Kanunun 429’uncu maddesinde aynen aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

“Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır.”

Borçlar Kanunu’nun söz konusu maddesi çerçevesinde hizmet sözleşmesi, işçinin yazılı rızası, çalıştığı işyerinin onayı, çalışmak istediği işyerinin muvafakati ile işçiler sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.