Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Haziran 2022

Sirküler No: 587


4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine göre, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde %3 engelli çalıştırılması zorunlu olup, bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

İşyerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanların çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle aylık fiili çalışma saati olan 195 saat (4 hafta 4 x 45 = 180 + 15 = 195 saat) üzerinden tam süreli çalışmaya dönüştürülerek, işyerinde tam süreli olarak çalışan işçi sayısına ilave edilir.

Örneğin; bir işyerinde 60 kişi tam süreli, 4 kişi kısmi süreli olarak çalışmaktadır. Kısmi süreli çalışan 4 kişi günde 5’er saatten ayda 26 gün çalışıyor. Buna göre 4 x 5 = 20 x 26 = 520 : 195 = 2.6 = 3 (yarım ve üzeri tama iblağ edildiğinden), 3 kişinin daha toplam çalışan sayısına ilave edilmesi gerekir. Bu işyerinde 60 + 3 = 63 kişi üzerinden o yıl için belirlenen oranda çalıştırılması gereken engelli kontenjanı hesaplanmalıdır.

Örneğin; bir işyerinde 148 kişi tam süreli, 52 kişi kısmi süreli olarak çalışmaktadır. Kısmi süreli çalışan 52 kişi günde 3’er saatten ayda 26 gün çalışıyor. Buna göre 52 x 3 = 156 x 26 = 4056 : 195 = 20,8 = 21 (yarım ve üzeri tama iblağ edildiğinden), 21 kişinin daha toplam çalışan sayısına ilave edilmesi gerekir. Bu işyerinde 148+21=169 kişi üzerinden o yıl için belirlenen oranda çalıştırılması gereken engelli kontenjanı hesaplanmalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.