Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Eylül 2020

Sirküler No: 239

İşçi Yıllık İzinde İken Hastalanması Halinde Rapor Alırsa Nasıl İşlem Yapılır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrası “işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Kanunun bu hükmü çerçevesinde, hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının yıllık ücretli izinden sayılamayacağı düzenlenmiştir.

İşçinin yıllık iznini kullandığı sırada herhangi bir nedenle hastalanması halinde, yıllık izin kesilir, rapor devreye girer. İşçinin aldığı sağlık raporu izin süresinden uzun veya kısa olabilir. Yıllık izin süresi rapor süresi kadar bir nevi askıda kalır, kaldığı yerden işverenin uygun göreceği bir zaman diliminde kullandırılır.

Sağlık raporunun süresi izin süresinden uzun ise; işçi, raporluluk süresi ile ilgili olarak işverenini işyerinde planlanan işlerin aksamaması için haberdar eder ve rapor süresi sonunda göreve başlar.

Sağlık raporunun süresi izin süresinden kısa ise; işçi yıllık izninin bitiminden itibaren görevine başlar.

Her iki halde de, izin süresi içerisinde kalan raporluluk süresi kadar olan yıllık izin süreleri işveren tarafından uygun görülecek bir zamanda işvereni tarafından işçiye verilmesi gerekir.

Ayrıca, işçi sağlık hizmeti sunucusu tarafından verilen raporu için işverenini bilgilendirmesinde yarar bulunmaktadır. İşveren, e-bildirge sayfasında işçisinin raporlu olduğunu görmekte ve işyerinde çalışmadığına dair bildirim yapmakta, aksi takdirde işveren hakkında idari para cezası uygulanır. İşveren bunun yanında aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedenini 01-istirahat olarak bildirmesi de gerekecektir.

Yıllık izin süresinin alınan rapor günü kadar askıda kalmasıyla artan ve kullanılmayan yıllık iznin ne şekilde kullanılacağı işçi ile işveren tarafından yapılan belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile de kararlaştırılabilecektir.

Hastalık nedeniyle istirahat raporu alan sigortalıya 5510 sayılı Kanun gereği istirahar raporunun 3. gününden başlamak üzere SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

4857 sayılı Kanunun 57’nci maddesi “işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Yıllık ücretli izindeyken istirahat raporu alan işçinin rapor süresi kadar kullanılmamış sayılan yıllık ücretli izin sürelerine ait peşin ödediği ücreti işveren tarafından işçisinden geri alınabilecektir. İşveren işçisine raporlu iken ücret ödemek zorunda olmadığından (iş veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine yapılan düzenlemeler hariç) raporlu günlerin ilk 2 günü için SGK tarafından ödenmeyen geçici iş göremezlik ödeneği yerine geçmek üzere işçiye herhangi bir ücret ödemesi yapmak zorunluluğu yoktur. Ayrıca raporlu günlerde işveren işçisine ücret ödemediği takdirde SGK’ ya tam bildirme zorunluluğu bulunmamakta olup, eksik gün nedeni olarak 01-İstirahat olarak bildirimini yapacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.