Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Ağustos 2022

Sirküler No: 623


İşçiler açısından İş Kanunu açısından sakal bırakılmasını engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleriyle yahut da işyeri uygulamalarıyla işverenlerin yönetim hakkı kapsamında işçilerinin kılık ve kıyafeti noktasında kısıtlayıcı makul ölçülerde bazı kurallar getirebilir.

Yargıtay kararında; işyerinde aşçı olarak çalışan personelin uyarılara rağmen sakalını kesmemekte direnmesi üzerine işverenin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirmesini haklı neden olarak kabul etmiş, işçinin sakal bırakmasının sağlık koşulları ve gördüğü işin niteliği ile bağdaşmadığı belirtilmiştir. Burada, işçinin iş akdi sakal bırakmasından dolayı değil yaptığı görev dikkate alındığında sağlık koşulları gerekçesiyle uyarılara rağmen kesilmemesi nedeniyle gerçekleşmiştir (Yrg. 12. HD., T. 27.12.2004, E. 2004/22540, K. 2004/26972, YHGK, T. 25.02.2004, E. 2004/12-119, K. 2004/95, Yrg. 9. HD., T.21.09.1990, E. 5978, K. 9488).

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.