Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Ağustos 2022

Sirküler No: 622


Beş işçi çalıştıran işverenler tarafından işçi maaşlarının banka kanalıyla ödenmesi nasıl zorunlu ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesi gereği ibra belgeleri karşılığı yapılan ödemelerin de banka aracılığıyla yapılması zorunludur.

Bankaya yatırılan alacaklara karşı ibra sözleşmesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aylık süre geçmesine rağmen işçi tarafından imzalanmamasında, işveren tutanak düzenleyerek, noter/ya da APS, taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilerek, alacakların noksansız ödendiği, işçi tarafından da ibra edildiği anlamına geldiği bilgisi verilmelidir.

İşveren olarak ileride oluşacak alacak davalarına karşılık imzalanmayan ibra sözleşmelerinin işçilere noter kanalı/ya da resmi tebligat ile tüm alacakların ödendiğini bildirmesiyle ödemenin ortadan kalktığını, ekine de ibraya konu olan alacaklarını ödediğini gösteren banka dekontunu ilave ederek bilgilendirme yapabilir.

İşverenin 1 aylık sürenin dolması halinde, ibra sözleşmesi işçi tarafından imzalanmazsa, işçi alacağı yönünden önem taşıdığından, noksansız ödeme yapılması durumunda ibra sözleşmesinin imzalanıp imzalanmaması önemli olmayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.