Sirküler

No: 344

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Şubat 2021


İlk defa işyeri tescillerinde en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih itibariyle işyeri bildirgesi; bu tarihte işe başlayacak sigortalıların 1 ay içinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile; ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren 1 ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin, en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde verilmesi halinde, süresinde yapılmış sayılmaktadır.

Örneğin; işyerinin ilk defa 24.06.2019 tarihi itibariyle tescil edildiği ve tescil günü itibariyle 10 işçi çalıştırıldığı dikkate alındığında, işyeri tescilinin, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan 24.06.2019 tarihi itibariyle yapılması, tescil tarihi itibariyle çalıştırılan işçilerin de işe giriş işlemlerinin en geç 24.07.2019 tarihi Çarşamba 23.59’a kadar e-sigortayoluyla SGK’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

Örneğin; işyerinin ilk defa 11.11.2019 tarihi itibariyle tescil edildiği ve tescil günü itibariyle 10 işçi çalıştırıldığı dikkate alındığında, işyeri tescilinin, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan 11.11.2019 tarihi itibariyle yapılması, tescil tarihi itibariyle çalıştırılan işçilerin de işe giriş işlemlerinin en geç 11.12.2019 tarihine 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla SGK’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

Örneğin; 01.11.2017 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 7 sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tarih olacağından; 13.11.2017 tarihinde 8, 28.11.2017 tarihinde 3 ve 01.12.2017 tarihinde çalışmaya başlayan 5 sigortalının bildirimi tescil tarihinden itibaren yani 01.11.2017 tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde 01.12.2017 tarihine kadar yapılmış olması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, 13 Kasım, 28 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde işe başlayanların işe giriş bildirimleri en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar verilmelidir. Ancak, 02.12.2017 tarihinden itibaren işe alınacak sigortalılar için yine en az 1 gün önce bildirim süresi devam etmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.