Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 540


Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine SGK Ünitesince izin verilebilir.

İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iki ayrı parsel için tek sicil numarası verilebilmesi için; aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

    • İşverenlerin aynı olması.
    • Birden fazla yapı ruhsatı olması.
    • Özel bina inşaatı olması.
    • Parsellerin bitişik veya yakın olması.
    • Sigortalıların birbirine karışmış olması.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.