Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 541


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler 1 yıl süreyle 5 puanlık prim indirimi desteğinden yararlanamaz. Bu teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu düzenlemeden sonra 23.12.2017 tarihli 6824 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 14’üncü madde ile işverenler lehine söz konusu yasaklılık durumu yumuşatılmıştır. Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun Ek 14’üncü maddesine göre; mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise 1 yıl süreyle bu sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma imkânı devam edecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.