Sirküler

No: 49

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Eylül 2021


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu”,  01/09/2021 tarihinde devreye alınmıştır.

Bu kapsamda, istekliler tarafından Takasbank üzerinden elektronik geçici teminat mektubu sunulabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

EKAP’ta kullanıcı sayfasından teklif verilecek ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.

Geçici teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik geçici teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.

Banka tarafından elektronik geçici teminat mektubu düzenlendikten sonra, teklif hazırlanması aşamasında Referans Numarası ilgisine göre; (elektronik ihalelerde) Katılım ve Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, (elektronik olmayan ihalelerde) Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda belirtilmelidir.

Sürece ilişkin olarak idarelerin ve isteklilerin faydalanabileceği yardım kılavuzlarına ve videolara ekteki linkten erişim sağlanabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.