Sirküler

No: 48

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Eylül 2021


04/09/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, Çimento üretim aşamasında yer alan önemli malzemelerden biri olan klinker ihracı da kayda bağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ekte yer verilmiştir.

EK-1 İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/7)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-19.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.