Sirküler

No: 407

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Nisan 2021


7316 sayılı Kanun 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Kanunla geriye dönük prim teşviklerinden yararlanmaya 01 Mayıs 2021 tarihi itibariyle son verilecektir.

Gerek 5510 sayılı Kanun gerekse de diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.