Sirküler

No: 406

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Nisan 2021


7316 sayılı Kanun 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Kanunla geçici iş göremezlik ödeneğinin/sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanmasında yeni düzenleme yapıldı.

Kısa vadeli sigorta kollarından sayılan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içindeki son 3 aydaki prime esas kazanç toplamı esas alınıyorken yeni düzenleme ile iş kazası ve meslek hastalığında yine son 3 ay esas alınması devam ettirilmiş, analık ve hastalık halinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 aydaki değil 12 aydaki prime esas kazanç toplamı esas alınmış, ancak son 1 yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olan sigortalılar için ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.