Sirküler

No: 405

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Nisan 2021


7316 sayılı Kanun 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aşağıdaki 14 sektörde faaliyet gösteren işyerlerine aşağıda detayları belirtilen prim desteği getirildi. Bu düzenleme 01 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre;

 1. a) 56
 2. b) 90.05
 3. c) 85.51.03

ç) 93.11.01

 1. d) 93.12.07
 2. e) 93.13.01
 3. f) 93.19.05
 4. g) 93.21.01

ğ) 93.29.02

 1. h) 93.29.03

ı) 96.02.01

 1. i) 96.04.01
 2. j) 96.04.02
 3. k) 96.04.03

kodlarında faaliyet gösteren aşağıdaki işyerlerinde,

 

2021 yılı Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak (bu destek için belirlenen prime esas kazanç tutarı asgari ücret olan 3.577,50 TL ile sınırlı tutulmuş olup, bu tutarın üzerinde bildirim yapan işverenler aradaki farkın prim yükünü kendileri karşılayacak).

Bu destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların varlığı gerekir.

– Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi.

– Primlerin yasal süresinde ödenmesi.

– Kayıt dışı işçi çalıştırılmaması.

– Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (tecil, taksit, yapılandırma hariç).

Prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

İşsizlik Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Prim desteğinden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine (emekliler) tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar yararlanamaz.

İşverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.