Sirküler

No: 408

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Nisan 2021


Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre; tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilecektir.

Bu sirkülerin yayımlandığı tarih ve saat itibariyle Cumhurbaşkanı Kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır, yayımı beklenmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.