Sirküler

No: 340

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Şubat 2021


5510 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesine göre; 193 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen gelir vergisinden muaf kadın isteğe bağlı sigortalılar; 2008 yılı prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için 1 puan arttırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.

193 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işler; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri kapsamaktadır.

Prime esas günlük kazancın alt sınırının 2008 yılı için 15; 2009 yılı için 16; 2010 yılı için 17; 2011 yılı için 18; 2012 yılı için 19;  2013 yılı için 20; 2014 yılı için 21; 2015 yılı için 22; 2016 yılı için 23; 2017 yılı için 24;  2018 yılı için 25; 2019 yılı için 26; 2020 yılı için 27; 2021 yılı için 28; 2022 yılı için 29; 2023 yılı ve sonraki yıllar için 30 katı üzerinden %32 oranında prim ödenecektir. Bu kapsamda ödenen primler, 4/1-b kapsamında sayılacaktır.

Sonuç olarak, evinde mantı yapıp satanlar isteğe bağlı olarak 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmaları mümkündür.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.