Sirküler

No: 339

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Şubat 2021


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28’inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür.

Başka bir ifadeyle aşağıdaki şartları sağlayan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanacaktır.

1- Erken yaşlanmış olduğunun tespit edilmesi.

2- 55 yaşını doldurması.

3- En az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması.

Bu düzenleme; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve ilk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlar hakkında uygulanmaktadır.

Sigortalıların erken yaşlanma halleri, SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.