Sirküler

No: 46

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Eylül 2021


Emlak vergisine esas olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 1 Eylül 2021 Çarşamba günlü Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile duyurulmuştur.

Tebliğe ekte yer verilmiştir.

EK-1 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 79)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210901-17.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.