Sirküler

No: 45

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Eylül 2021


Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilamı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin görevli tedarik şirketlerinden düzenlemeye esas tarifeler üzerinden temin ettikleri elektrik enerjisine ilişkin tüketim tahsilatları, 3 ay süreyle ertelenmiştir.
Karardan konut, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler faydalanabilecektir.
Erteleme şartları ve diğer hususlar, 31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiş olup, Karara ekte yer verilmiştir.
EK-1 Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.