Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Kasım 2021

Sirküler No: 121


TBMM tarafından 7291 sayılı Kanunla uygun bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol”, Cumhurbaşkanı tarafından da 25 Kasım 2021 tarihinde onaylanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın üyesi olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Konseyi’nin de gözlemci üye sıfatını taşıdığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) nin üye devletlerle imzaladığı yatırımların teşviki ve korunması anlaşması esas itibariyle;

1) Taraf ülkelerde diğer akit taraflarının yatırımcıları tarafından gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımcıların ve ilgili faaliyetlere tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik iş birliği için uygun koşulları oluşturmak.

2) Taraf ülkelerde yabancı yatırımların kamulaştırma ve devletleştirme yönünde tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek.

3) Taraf ülkeler açısından özel teşebbüs ile ev sahibi devlet arasında yatırımlarla ilgili çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tespit etmek.

4) Taraf ülke yatırımcılarının elde ettiği kârlar ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak.

5)Daha istikrarlı bir yatırım ortamının temini sağlamayı hedeflemektedir.

Diğer taraftan, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan 7 Nisan 2007 tarihli Protokol ile, Anlaşmanın bir akit taraf ile diğer akit taraf yatırımcıları arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası da tadil edilmiştir.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

EK-1 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4861)

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.