Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Kasım 2021

Sirküler No: 122


Gelir İdaresi Başkanlığınca,

  • UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve e-Fatura Paketi Güncellenmiştir.
  • Bu kapsamda; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına yeni kod (337) eklenmiş, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu kaldırılmış, GİB Portal üzerinden “Kamu Senaryosu” ile düzenlenen faturalarda “İstisnalı Fatura Tipi” ile fatura düzenleme ve “SGK Fatura Tipi” ile düzenlenen faturalarda KDV’siz fatura düzenleyebilme imkânı sağlanmıştır.

Söz konusu güncellemelere dair kılavuz ve açıklamalar ekte yer almaktadır.

EK-1 e-Fatura Paketi ve UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellemesi

https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.