Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Kasım 2021

Sirküler No: 120


1 Aralık 2021 tarihinden başlamak üzere;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan Adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı, % 8 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.