Sirküler

No: 365

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Mart 2021


4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinde yer alan işten çıkarma yasağı ve işverence tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma süresi 17 Mart 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan Karar, 09.03.2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.