Sirküler

No: 364

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Mart 2021


İlk defa 06.05.2016 tarihli 6715 sayılı Kanunla getirilen ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde düzenlenen uzaktan çalışma ile ilgili Yönetmelik bugünkü Gazete ’de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde öne çıkan hususlar şöyledir.

1) Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak.

2) Mevcut iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

3) Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek.

4) Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.

– İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili talep yazılı olarak yapılacak, talep işverence 30 gün içinde değerlendirilecek ve işçiye bildirilecek.

Yönetmelik İçin Tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.