Sirküler

No: 301

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Aralık 2020


01/03/2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için SGK Ünitelerine müracaat edilerek aktivasyonun yapılmasından sonra 22 ve 43 nolu belge türleri ile bildirim yapmaları gerekmektedir.

22- Kamu kurum ve kuruluşları ta­rafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerden bakmakla yükümlü olunanlar: Kısa vadeli sigorta kolları primi %1-işveren hissesi

43- Kamu kurum ve kuruluşları ta­rafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerden bakmakla yükümlü olunmayanlar: Kısa vadeli sigorta kolları primi %1 + genel sağlık sigortası primi %5-işveren hissesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.