Sirküler

No: 302

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Aralık 2020


5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi işverenler sigortalıların işe giriş bildirgesini istisnalar hariç işe başlatmadan önce e-sigorta yoluyla SGK’ya bildirmektedir.

İşe giriş bildirgesi verilmiş ancak işe başlamayan sigortalıların bildirimleri işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilebilmektedir.

İlk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için işe giriş bildirgesi verilme süresinin 1 ay olması, işten ayrılış bildirgesi verilme süresinin 10 gün olması nedeniyle yeni açılan işyerlerinde işe başlatılan ancak 1 aylık süre dolmadan işten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de 1 aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 10. güne kadar işverenlerce verilmektedir.

İşten ayrılış bildirgesi, işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde verilmekte olup, işverenler yanlışlıkla verdikleri gerekçesiyle, işten ayrılış bildirgesini 10 gün içinde e-sigorta yoluyla silebilmektedir.

İşverenlerin, işe giriş bildirgesini belirlenen sürede e-sigorta yoluyla silememeleri halinde SGK Ünitelerine yazılı olarak müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini her zaman sildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.