Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Eylül 2023

Sirküler No: 778


7545 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-BAE den ithal edilecek tavuk, yumurta, kurutulmuş sebzeler, hurma, ekim amaçlı tohumlar, hayvansal katı ve sıvı yağlar, makarna v e reçel başta olmak üzere tarife kontenjanı açılan tarımsal ürünlerde 1 Eylül 2023 tarihinden başlamak üzere gümrük vergileri sıfır olarak uygulanacaktır.

7546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de;

-BAE den ithal edilecek tarife kontenjanı açılan alçak ve yüksek yoğunluk polietilen eşyada 1 Eylül 2023 tarihinden başlamak üzere gümrük vergileri sıfır olarak uygulanacaktır.

Tarife kontenjanı açılan tüm ürünler ve Karar metinleri için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-3.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.