Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Eylül 2023

Sirküler No: 777


Taşınmaz Ticareti İle İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler uyarınca 31 Ekim 2023 itibari ile taşınmaz /araç satış ilanlarına elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler;

-Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

– İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

Zorunda olacaklardır.

Yönetmelik değişiklikleri için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.