Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Eylül 2023

Sirküler No: 779


83 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ;

-213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/170886″ \t “_blank”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-8.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.