Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Şubat 2024

Sirküler No: 987

Bir Sigortalıya Birden Çok Sigorta Sicil Numarası Verilmesi Veya Bir Sicil Numarasının Birden Çok Sigortalıya Verilmesi Halinde İptal-İpka İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir?

Bir sigortalıya birden çok sigorta sicil numarası verilmesinde iptal-ipka işlemlerinin yürütülmesi: Bir sigortalıya birden fazla sigorta sicil numarası verilmişse, bu sigortalının ilk çalışması dolayısıyla verilen sicil numarası ipka (geçerli), sonraki çalışmaları ile ilgili sicil numaraları iptal edilir. Ancak, tahsis işlemi yapılmış dosyalara ait sonradan tespit edilen sicil numarası, sigortalının ilk çalışması dolayısıyla verilmiş olan numaralardan olsa dahi iptal, tahsis gören sigorta sicil numarası ipka edilir. Birden çok sigorta sicil numarası verilen sigortalıların iptal-ipka işlemleri sigortalının en son hizmetinin geçtiği SGK Müdürlüğünce, mükerrer sigorta sicil numaralarının aynı ya da değişik SGK Müdürlüklerince verildiğine bakılmaksızın, sigorta sicil numaralarının aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılır, sigorta sicil numaralarının aynı sigortalıya ait olduğunun anlaşılması halinde, iptal-ipka işlemi yapılır. İptal edilen sigorta sicil numarasına ait dosya gömleği kesinlikle imha edilmez, üzerine gerekli not düşülerek arşivdeki yerinde saklanır, iptal edilen sicil numaraları da tescil işlemlerinde yeniden kullanılmaz.

Bir sicil numarasının birden çok sigortalıya verilmesinde iptal-ipka işlemlerinin yürütülmesi: Bir sigorta sicil numarasında birden fazla sigortalının kayıtlı olduğunun herhangi bir nedenle anlaşılması halinde, öncelikle künyeleri ile tarama yapılır, aynı zamanda başka bir sigorta sicillerinin de olup olmadığı araştırılır, başka sigorta sicil numarasının tespiti halinde, başvuran sigortalının sadece kendine ait olan sicilde tüm hizmetleri toplanır, ortak olan sicil numarası ise diğer sigortalıya mal edilir. Bu durumdaki sigortalıların başka sicilleri yoksa önce başvuran sigortalının nüfus kayıt örneği temin edilir, yeni sistemde tescili yapılır, eski tip sigorta sicil numarası diğer sigortalıda bırakılarak her iki dosyaya yapılan işlem hakkında not düşülür. Aynı sicilde kayıtlı sigortalıların her ikisinin de nüfus bilgilerinin noksansız bilinmesi halinde, işe başlama tarihi önce olan mevcut sigorta sicil numarasında bırakılır, diğer sigortalı ise yeni bir sicil numarasında tescil edilir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.