Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ocak 2022

Sirküler No: 192


13/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tarihten geçerli olmak üzere yayımlanan yeni tarife ile

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otolardan;
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar %45
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar %50
— Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar %60
— Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar %70
— Diğerleri %80,

oranında ÖTV ye tabi tutulacaktır.

Elektrikli otoları da içeren ÖTV düzenlemesine dair Karar ayrıntıları ekte yer almaktadır.

EK- Binek oto ÖTV tarifesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220113-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.