Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ocak 2022

Sirküler No: 193


13 Ocak 2022 tarihli Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler getirilmektedir.

Teklif ile;

-Geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

(Teklif öncesinde, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması nedeniyle 2021 hesap dönemine ilişkin mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına yönelik, Gelir İdaresince tebliğ taslağı yayımlanmıştı)

-Yabancı paralarını TL ye çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna edilmektedir.

-Ayrıca kurumların altın cinsi hesaplarını TL ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen varlığı, belirtilen asgari süreler dâhilinde değerlendirmeleri durumunda, altının TL ye çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar da vergiden istisna edilecektir.

Söz konusu Teklif metnine ekte yer verilmiştir.

 

EK- Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4092.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.