Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Eylül 2021

Sirküler No: 61


BDDK tarafından 16.09.2021 tarihinde yapılan toplantı sonucunda;

– Otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

– Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

Karar verilmiştir.

Söz konusu BDDK kararına ekte yer verilmiştir.

EK-1 BDDK tüketici kredileri kararı

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1060

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.