Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Eylül 2021

Sirküler No: 60


1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TCMB tarafından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

  1. Toplam reeskont kredisi limiti artırılarak 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar ABD dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edilmiştir.
  1. Söz konusu toplam limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.
  1. Krediler;
  • Son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacaktır.
  • Yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecektir.
  • Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat bedelleriyle yapılacaktır.
  • Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 gün olarak güncellenmiştir. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi 360 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.
  • Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak belirlenmiştir.
  • Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacaktır.

Söz konusu değişikliğe dair açıklama ekte yer almaktadır.

EK-1 TCMB Reeskont Kredi Limit Artışı ve Kullanım Şartları

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-41

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.