Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Ağustos 2022

Sirküler No: 634


Ay içindeki çalışmalarının bir kısmı fiili hizmet süresi zammı (FHZ) kapsamında, bir kısmı kapsam dışında olan sigortalılar için düzenlenecek olan muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile bildirilecek olan prim ödeme gün sayısı toplamının 30 günü geçmemesi gerekmektedir.

Buna göre, kapsama giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayların tamamında çalışmış olmalarına rağmen, söz konusu ayların bazı günlerinde FHZ kapsamında, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışmaları halinde, her iki beyannamede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından, (29), (30), (31), (32), (33), (34) veya (37) nolu belge türleri seçilmek suretiyle düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, FHZ kapsamındaki işlerde fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden, kapsama girmeyen çalışmalardan dolayı düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise ayın kalan gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.